Algemene voorwaarden

De benamingen “theBIGjobsite.com”, allthetopbananas Ltd, “we”, “wij” of “het Bedrijf” verwijzen naar de eigenaar van deze website met als geregistreerd adres Allthetopbananas.com Limited, Northfields Industrial Estate, Blenheim Way, Market Deeping, PE6 8LD, Verenigd Koninkrijk.

Door deze internetsite te gebruiken ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Content.

Het Bedrijf accepteert geen verantwoordelijkheid voor de content van derden die op onze Internetsite verschijnt of voor de content van andere websites waar onze pagina's af en toe naar kunnen linken. Het Bedrijf geeft geen garanties voor de inhoud van deze Internetsite en accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele directe of indirect verliezen of schade, ongeacht de aard en hoe deze opgelopen worden, vanwege jouw toegang tot of het gebruik van deze Internetsite.

De websites die als zoekresultaten vanuit de indexen van het Bedrijf weergegeven worden, zijn door de automatische machines van het Bedrijf geïndexeerd en het Bedrijf kan en zal niet alle links screenen voordat deze in de indexen die de bron van de automatische zoekresultaten vormen opgenomen worden. Een zoekopdracht die uitgevoerd wordt met de dienstverlening van het Bedrijf kan zoekresultaten en links opleveren die sommigen aanstootgevend, ongepast of beledigend kunnen vinden. We kunnen niet garanderen dat een zoekopdracht geen onbedoelde of aanstootgevende content oplevert en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor de content van een website die in de zoekresultaten verschijnt of waar op andere wijze door het Bedrijf naar gelinkt wordt.

Dit houdt (zonder beperking) onder meer in eventuele activiteiten die ondernomen of niet ondernomen worden gebaseerd op informatie die het bevat. Als gebruiker van onze website is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat informatie, diensten of producten voor jouw doeleinden geschikt zijn. Mocht je iets zorgwekkends zien op de website, zoals nepvacatures, schadelijke content enz., neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Je begrijpt dat jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor je gedrag op de Internetsite en je gaat ermee akkoord om het Bedrijf, haar dochterondernemingen, geassocieerde bedrijven, leidinggevenden, directie, medewerkers en agenten te vrijwaren en te beschermen tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of onkosten (waaronder juridische kosten) die via een claim door derden of op andere wijze opgelopen kunnen worden vanwege jouw gebruik van de Internetsite, jouw toegang tot de Internetsite, jouw misbruik van deze Voorwaarden of de rechten van derden, onthulling van jouw wachtwoorden en andere zaken die verband houden met jouw gebruik van de diensten op de Internetsite.

Het Bedrijf garandeert niet dat de functies in de content van de Internetsite ononderbroken of foutloos beschikbaar zullen zijn, dat gebreken opgelost zullen worden of dat het Bedrijf of de server(s) die het Bedrijf beschikbaar stelt geen virussen of fouten bevatten.

Tenzij specifiek anders aangegeven, is de Internetsite en de inhoud ervan alleen gericht op Sollicitanten en de goederen en diensten die aangeboden worden zijn beschikbaar voor Sollicitanten.

Eventuele gerechtelijke procedures die voortvloeien uit de content of het gebruik van de Internetsite zijn onderworpen aan de wetgeving van Engeland en Wales.

Als je content indient bij het Bedrijf (waaronder, zonder beperking, alle tekst, foto's, afbeeldingen, film- en audiomateriaal), dan geef je het Bedrijf daarmee een licentie om die content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, afgeleid werk ervan te creëren, het te distribueren en publiekelijk ten toon te stellen in welke vorm of op welke media dan ook, op of in connectie met de Internetsite, kosteloos en voor zolang als wij het nodig vinden, en je garandeert dat deze content jouw eigen bezit is of dat jij de intellectuele eigendomsrechten ervan bezit en het recht hebt om het in licentie af te geven. Je doet afstand van eventuele morele rechten die aan jouw bijdrage verbonden zijn. Je vrijwaart ons en houdt ons gevrijwaard tegen alle eventuele kosten, claims, schadebedragen en kosten die tegen ons ingediend worden of die wij oplopen als gevolg van derden die beweren dat ons gebruik van die content een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten van een derde.

Als je content indient, ga je akkoord met het volgende:

Beveiliging.

Als je bewust iets verstuurt of de Internetsite infecteert met een virus, een Trojaans paard, een computerworm, enz., dan behoudt het Bedrijf het recht om naar eigen oordeel je te vervolgen voor alle juridische kosten (waaronder de eigen kosten en kosten van derden), schade en andere kosten die opgelopen kunnen worden vanwege jouw acties.

We testen ons systeem regelmatig op beveiligingsinbreuken. Maar geen enkele systeem is 100% te beveiligen. We nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om de Internetsite en gegevens tegen toegang door onbevoegden te beschermen.

Privacy.

Gegevens die in de zoekmachine opgenomen zijn, worden niet volledig door het bedrijf gepubliceerd en worden altijd weergegeven met de intentie dat de gebruiker de doelwebsite bezoekt. Het reproduceren, printen of downloaden in welke vorm dan ook van een deel of alle content is verboden, tenzij het voldoet aan de onderstaande licentie.

Licentie voor kopiëren voor persoonlijk gebruik. Je mag kopieën van ieder onderdeel op papier afdrukken zolang je geen enkel deel ervan wijzigt, verandert, aanpast of verwijdert of met ander materiaal samenvoegt. Je mag het materiaal aan individuele derden doorgeven zolang het voor persoonlijk gebruik van die derde is en alleen als je de Internetsite als bron van de informatie erkent door die erkenning, het adres van het Bedrijf en de Internetsite aan de kopie van het materiaal toe te voegen én op voorwaarde dat je de derde partij informeert dat het materiaal op geen enkele wijze mag worden gekopieerd of gereproduceerd. Je mag het materiaal niet voor commercieel gebruik aan derden overdragen.

Geen enkel gedeelte van onze Internetsite of de content ervan mag worden gereproduceerd, verzonden of opgeslagen op een andere website of op een ander elektronisch zoeksysteem zonder toestemming van het Bedrijf.

Je mag geen enkele geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van het Bedrijf sturen zonder hiervoor voorafgaand specifiek toestemming van het Bedrijf gekregen te hebben. Let op dat het “sturen van geautomatiseerde zoekopdrachten” onder andere het volgende omvat:

Gegevens van derden.

Als je het Bedrijf informatie over iemand anders geeft, bevestig je dat deze derde jou aangesteld heeft om dit in diens naam te doen, dat deze derde instemt met de verwerking van diens persoonsgegevens, waaronder gevoelige persoonsgegevens, en dat je deze derde op de hoogte hebt gebracht van de identiteit en de doelstellingen van het Bedrijf (zoals hierboven aangegeven) voor de verwerking van diens persoonsgegevens.

COOKIEBELEID

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een Internetsite op je computer of apparaat kan opslaan. Zo kunnen internetsites onthouden wie je bent. Normaal gezien slaat je browser elke cookie op als een klein tekstbestandje. Een cookie bevat altijd de domeinnaam van de website waarvan het afkomstig is. Uit veiligheidsoverwegingen heeft alleen de Internetsite die de cookie plaatste toestemming om die cookie te lezen.

Hoe worden cookies gebruikt?

Als je inlogt op de Internetsite, plaatst het Bedrijf een cookie met een willekeurig gegenereerd, uniek referentienummer. Met dit anonieme nummer kan het Bedrijf jou identificeren. Het Bedrijf zal nooit jouw persoonsgegevens direct als een cookie opslaan. Mocht je bij het inloggen het aankruishokje “Remember me” of “Onthoud mij” aankruisen, dan zal een permanente cookie geplaatst worden. Permanente cookies worden niet verwijderd wanneer jij je browser afsluit en zorgen ervoor dat de Internetsite je bij je volgende bezoek kan herkennen.

Waarom gebruikt het Bedrijf cookies?

De geavanceerde functies van de Internetsite gebruiken cookies om informatie die jij aangevraagd hebt te leveren en om het herhaaldelijk invullen van dezelfde informatie te verminderen. Met cookies kan het Bedrijf zien hoe de Internetsite gebruikt wordt. Deze informatie vormt de basis van toekomstige ontwikkelingen en stelt het Bedrijf in staat om de Internetsite continu te blijven verbeteren en deze voor gebruikers te optimaliseren. Met cookies kan de Internetsite jou ook onthouden als je inlogt bent, zodat je niet opnieuw in hoeft te loggen.

Cookies uitschakelen.

Cookies kunnen op ieder moment makkelijk verwijderd of uitgeschakeld worden via het voorkeursinstellingenmenu van je browser. Daarom verwijzen we je naar de aanwijzingen in je bestandenbeheersoftware om het bestand of de map te vinden waar cookies in opgeslagen worden. Meer informatie over het beheer van cookies vind je op http://www.aboutcookies.org. Mocht je ervoor kiezen om cookies uit te schakelen, dan wijzen we je erop dat deze website in dat geval wellicht niet optimaal functioneert en dat bepaalde functies misschien niet beschikbaar zijn.

Wachtwoord.

Tijdens de registratie kies je een wachtwoord voor jouw account bij het Bedrijf. Je gaat ermee akkoord om deze informatie vertrouwelijk te bewaren. Jij bent volledig verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden onder jouw account en wachtwoord. Als je vermoedt dat onbevoegden gebruik hebben gemaakt van jouw account of wachtwoord, dan ga je ermee akkoord om het Bedrijf hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen en om je medewerking te geven aan het Bedrijf om het op te lossen. Het Bedrijf zal je nooit mondeling of via e-mail om je wachtwoord vragen. Wachtwoorden worden ter bescherming in een niet-omkeerbaar formaat opgeslagen.

Ongeautoriseerde toegang tot jouw wachtwoord.

Je zult geen acties ondernemen die een andere, ongeregistreerde gebruiker toegang geven tot een afgeschermd gedeelte van de Internetsite. Je verbindt je ertoe dat je niet kwaadaardig extra registratie-accounts zult aanmaken met als doel om het functioneren van de Internetsite, of andere gebruikers, te misbruiken; je zult je ook niet als een andere gebruiker voordoen.

Toegang beëindigen.

Het Bedrijf kan jouw toegang tot de Internetsite op elk gewenst moment beëindigen. Het Bedrijf mag ook zonder reden en zonder opgave van reden of kennisgeving de content die jij geplaatst hebt verwijderen. Dit omvat onder meer alle e-mailaccounts, berichten, profielen of andere gepersonaliseerde informatie die jij op de Internetsite gecreëerd hebt.

Klachten.

We sporen gebruikers aan om het Bedrijf van ongepaste content op te hoogte te brengen. Je kunt ons daarover e-mailen via [email protected]

Toegang voor mindervaliden.

Het Bedrijf wil alle gebruikers ondersteunen. Als je problemen ervaart bij het gebruik van de Internetsite, neem dan contact op met het Bedrijf via [email protected]